Publikavimo data: 2020-01-06

LMTA dėstytojų/darbuotojų kvalifikacijos kėlimo strategija

Mokymosi visą gyvenimą koordinatoriai

 • Muzikos fakultetas
 • Teatro ir kino fakultetas

Profesinio tobulinimo(si) galimybės

 • Seminarai, kursai, atviros paskaitos
 • Nuotoliniai mokymai
 • Video konferencijos
 • Geroji patirtis ir jos sklaida

Besimokančios organizacijos

 • Idėjų bankas
 • Programa „Dėstytojas dėstytojui“
 • Kūrybinės dirbtuvės
 • Konkursai

Peer mentoring

 • Konsultantų centras
 • Pagrindiniai darbo veiklos dokumentai
Parašykite mums