Publikavimo data: 2017-12-20

Data: 2017-12-20
Laikas: 10:00 - 14:30

Vieta
LMTA II (Kongresų) rūmai


Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras kviečia Jus į neeilinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Sąmoningumas atlikėjo saviruošoje“, kurį ves dirigentas profesorius Donatas Katkus.

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

Sąmoningumas atlikėjo saviruošoje
Data: 2017 m. gruodžio 20 d. Laikas: 10.00–14.30 val.
Vieta: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius), 303 auditorija. Kaina: 33 Eur.

 

REGISTRACIJA

(iki gruodžio 18 d.)

 

Programos anotacija
Sąmoningumas vienas iš pagrindinių įgūdžių, kurį turi ugdyti atlikėjas. Seminare analizuojamas sąmoningumas ir intuicija muzikoje, vidinė klausa ir jos tobulinimas, didelis dėmesys skiriamas klausymo ir girdėjimo technikoms, muzikos teksto skaitymui, mokymuisi atmintinai, ritmo pojūčio ugdymui. Seminare nagrinėjami atlikimo ir interpretacijos teorijos, muzikinių emocijų, muzikavimo praktikos klausimai. Išsamiai aptariamas baroko muzikos atlikimo stilius, apžvelgiama muzikavimo ir muzikinės interpretacijos raida klasicizmo ir romantizmo epochose, XX a. muzikos atlikimo problemos. Taip pat samprotaujama apie muzikinius konkursus, muzikos kritiką, džiazo ir populiariąją muziką, jos santykį su vaikais.

Programos tikslas
Suteikti mokytojams žinių ir platesnį požiūrį apie vaikų, kaip jaunųjų atlikėjų atsakomybę būti muzikantais ir asmeninį ugdymąsi.

Programos uždaviniai

  • supažindinti su sąmoningo vaiko apsisprendimu muzikuoti problematika;
  • atskleisti vidinės klausos ugdymo ir muzikos girdėjimo santykį su motyvacijos kėlimu;
  • supažindini mokymosi mintinai nauda ir rizikomis;
  • aptarti grupavimo, frazavimo, muzikos pajautimo naudą ir problemas augančiai asmenybei.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Svarbi informacija apie apmokėjimą

  • Klausytojams, kuriems už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) apmokės įstaiga (darbovietė) pavedimu, į renginį būtina atsinešti garantinį raštą, su įstaigos vadovo parašu, kad mokestis bus sumokėtas iki tam tikros datos.
  • Klausytojų, kurie už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) moka savo lėšomis, kvitą, už atliktą apmokėjimą, prašome pristatyti atvykus į mokymus.
  • Jei nedalyvaujate renginiuose dėl asmeninių priežasčių – pinigai nebus grąžinami.
  • Sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus seminarui ir išsiunčiamos el. paštu.
  • Išankstinį apmokėjimą galima daryti tik po to, kai el. paštu gausite informaciją apie apmokėjimą. Informacija apie apmokėjimą nuo gruodžio18 dienos bus išsiųsta kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui registracijos metu nurodytu el. paštu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
katkus4

Donatas Katkus 1965 metais įkūrė Jaunųjų muzikų sekciją prie Lietuvos Teatro draugijos Aktorių namų. Ten pat įkūrė Kamerinį orkestrą (vad. Jonas Aleksa), kuriame grojo pats. D. Katkus buvo styginių kvarteto narys, vėliau gavusio Vilniaus kvarteto vardą. Kvartetas sukaupė didžiulį repertuarą, nuolatos grojo lietuvių kompozitorių naujų kūrinių premjeras, pristatė Lietuvoje užsienio kompozitorių kūrinius. D. Katkaus iniciatyva buvo pradėti rengti Vilniuje kvartetinės muzikos festivaliai, koncertų ciklai įvairiuose Lietuvos miestuose.

Su Vilniaus kvartetu 1965–1994 m D. Katkus pagrojo virš 1500 koncertų, įrašė 20 plokštelų, darė įrašus Maskvos, Stockholmo, Linzo, Helsinkio, Hilversumo ir kitose radijo studijose.

1994 metais D.Katkaus inciatyva įsikūrė Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, tapęs Vilniaus muzikos reprezentantu, Vilniaus savivaldybės meno kolektyvu.

D. Katkus dar būdamas konservatorijos studentu pradėjo pedagoginę veiklą. 1964 metais buvo pakviestas į Vilniaus Vaikų muzikos mokyklą Nr. 1(dabar B. Dvariono vardo) orkestrinio skyriaus vedėju, o 1968 m. buvo priimtas į Lietuvos konservatoriją (dabar – Lietuvos Muzikos ir teatro akademija) dėstyti kamerinio ansamblio ir kvarteto disciplinas.

D. Katkus vedė meistriškumo kursus Suomijoje, Ispanijoje, Danijoje. 1994–1999 m. buvo Colegium musicum vasaros akademijos Pommersfeldene (Vokietija) docentu.

D. Katkus yra parašęs knygas: „Lietuvos kvartetas“, „Muzikos atlikimas“, buvo išleista pokalbių su D. Katkumi knyga „Lietuva išėjo iš mados“. Yra parašęs apie 400 straipsnių. Jo mokslinių interesų ratas yra susijęs su muzikos estetika, semiotika, interpretacijos teorija ir lietuvių muzikos istorija.

1986 m. D. Katkus yra apdovanotas Lietuvos kultūros ir meno premija, Lietuvos Nacionaline kultūros ir meno premija (2001), Apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2003), ir ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ komandoro kryžiumi (2012), Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2012), Lietuvos kompozitorių sąjungos Čiurlionio premija (2012).

…………………………………………………………………………………………………………………………………

BENDRAUKIME

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Vyresnioji specialistė Ilona Sakalauskienė
Mob. +370 686 72012
Tel. (8 5) 26 111 42
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt

Parašykite mums