Publikavimo data: 2017-11-15

Data: 2017-11-15
Laikas: 10:00 - 14:30

Vieta
LMTA II (Kongresų) rūmai


Line_Velička_ Rytų klasik. muz.

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras kviečia visus bendrojo lavinimo, muzikos mokyklų bei neformaliojo švietimo pedagogus į tęstinį 18 akad. val. seminarą-kursą „Rytų klasikinės muzikos tradicijos: Kinija, Indija, Persija“, lektorius  dr. Eirimas Velička.

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

Data: 2017 m. lapkričio 15 d. ir 22 d.
Laikas: 10.00–14.30 val.
Vieta: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius), 303 auditorija.
Kaina: Visas seminaras (18 akad. val.) 40 Eur; I dalis seminaro (6 akad. val.) 20  Eur.

DĖMESIO! Informuojame apie naują išplėstinę kvalifikacijos tobulinimo kurso programos struktūrą:
I dalis – 2017 m. lapkričio 15 d. (6 akad. val.).
II dalis – namų užduotis (atliekama savarankiškai) (6 akad. val.).
III dalis – 2017 m. lapkričio 22 d. praktinis seminaras, namų užduoties analizė (6 akad. val.).

REGISTRACIJA

iki lapkričio 13 d.

Apie seminarą
Vis labiau mums atsiveriantis Rytų klasikinės muzikos pasaulis – vienas įdomiausių pasaulio muzikinės kultūros  reiškinių. Nuolat auga šios muzikos populiarumas; jos įtaka juntama akademinėje, džiazo ir net roko muzikoje. Deja Lietuvoje Rytų klasikinės muzikos tradicijos (indų raga, indų klasikinis šokis, kinų muzikinė drama, persų dainuojamoji poezija) lig šiol pernelyg menkai pažįstamos. Ši muzika galėtų reikšmingai praturtinti ir paįvairinti kultūriškai vienpusišką muzikos pamokų turinį.

18 valandų dviejų sesijų seminaras kviečia mokytojus susipažinti su unikaliomis Indijos, Kinijos ir Persijos klasikinės muzikos tradicijomis, jų stilių bruožais, svarbiausiais vokalinės, instrumentinės ir sceninės muzikos žanrais, egzotiškais muzikos instrumentais. Seminaras aktualus norintiems praplėsti savo muzikinės kultūros akiratį, ieškantiems būdų, kaip atnaujinti muzikos pamokų turinį. Seminaro metu bus demonstruojami ir komentuojami unikalūs garso ir vaizdo įrašai. Praktikumų metu bus mokomasi vedinio giedojimo, indiško solfedžio, persiškų ritmų, populiarių kinų dainų.

Programos tikslas
Supažindinti muzikos mokytojus su didžiosiomis Rytų muzikos tradicijomis – Kinijos, Indijos ir Persijos klasikine muzika; pristatyti būdingus Rytų vokalinės, instrumentinės ir sceninės muzikos žanrus, svarbiausius muzikos instrumentus.

Programos uždaviniai

 • Supažindinti pedagogus su didžiosiomis Rytų klasikinės muzikos tradicijomis; atskleisti šios muzikos socialines ir estetines funkcijas.
 • Analizuoti Rytų klasikinės muzikos stilių ir formų įvairovę;
 • Lavinti ir plėtoti muzikinės kalbos supratimą (dermių įvairovės pažinimą, ritmo modelių supratimą).
 • Pristatyti svarbiausius muzikos instrumentus ir jų klasifikavimo principus.
 • Nagrinėti Rytų muzikos įtaką nūdienos akademinei, džiazo, roko ir popmuzikai.
 • Aptarti Rytų muzikos praktinio pritaikymo vaikų muzikiniame ugdyme galimybes.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Programos turinys:

PIRMOJI SESIJA – 6 akad. val.

Teorinė dalis

 • Klasikinės Rytų muzikos samprata; sakytinės perdavos tradicija.
 • Kinijos klasikinės muzikos istorinės raidos bruožai. Čžou, Hanų, Tangų, Sungų, Mingų ir Čingų dinastijos. Kinų muzikos instrumentai.
 • Klasikinės kinų operos stiliaus bruožai: Kun qu (mingų) ir Beijing (čingų) operos; regioninės operos.
 • Indų klasikinės muzikos raidos bruožai. Pietų ir Šiaurės Indijos stiliai. Svarbiausi muzikos instrumentai.
 • Indų klasikinio šokio stiliai (Bharatanatyam, Odissi, Kathak ir kt.)
 • Persų klasikinė muzika: raidos ir stiliaus bruožai.

Praktinė dalis

 • Vedinio giedojimo praktikumas.
 • Indiško solfedžiavimo praktikumas.
 • Persų ritmo modelių analizė.
 • Kinų liaudies dainos mokymasis.

Savarankiškos užduoties formulavimas ir pateikimas.

SAVARANKIŠKO DARBO PARENGIMAS  – 6 akad. val.

Parengti savo pasirinkto nūdienos Rytų muzikos atlikėjo/kūrėjo muzikinės veiklos pristatymą (atlikėjų sąrašą siūlo lektorius); pristatymo trukmė – iki 10 min.

ANTROJI SESIJA – 6 akad. val.

 • Vaizdo įrašų peržiūra ir aptarimas.
 • Seminaro dalyvių parengtų savarankiškų užduočių pristatymas.
 • Baigiamoji diskusija.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Svarbi informacija apie apmokėjimą

 • Klausytojams, kuriems už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) apmokės įstaiga (darbovietė) pavedimu, į renginį būtina atsinešti garantinį raštą, su įstaigos vadovo parašu, kad mokestis bus sumokėtas iki tam tikros datos. Rašte nurodyti, ar dalyvausite visą seminarą (lapkričio 15 d. ir 22 d.), ar tik I-oje dalyje (lapkričio 22 d.).
 • Klausytojų, kurie už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) moka savo lėšomis, kvitą už atliktą apmokėjimą prašome pristatyti atvykus į mokymus.
 • Jei nedalyvaujate renginiuose dėl asmeninių priežasčių – pinigai nebus grąžinami.
 • Sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus seminarui ir išsiunčiamos el. paštu.
 • Išankstinį apmokėjimą galima daryti tik po to, kai el. paštu gausite informaciją apie apmokėjimą. Informacija apie apmokėjimą nuo lapkričio 13 d. dienos bus išsiųsta kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui registracijos metu nurodytu el. paštu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

e. velickaDr. Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, Vilniaus kolegijos lektorius, įvairių muzikos vadovėlių autorius. Dirbdamas Lietuvos pedagoginiame institute, aktyviai prisidėjo rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daug dėmesio skyrė pradinių klasių moksleivių muzikalumo tyrimui ir naujų būdų jam lavinti sklaidai. Tarptautinių konferencijų dalyvis, daugelio muzikos vadovėlių autorius, yra paskelbęs mokslinių straipsnių muzikos pedagogikos tema.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

BENDRAUKIME

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Vyresnioji specialistė Ilona Sakalauskienė
Mob. +370 686 72012
Tel. 8 5 26 111 42;
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt

Parašykite mums