Publikavimo data: 2017-12-04

Šokis Line

 

Programa „Šokis ir judesys sveikatai“  siūloma šokio, choreografijos specialistams ir sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems arba ketinantiems dirbti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, specialiojo ugdymo  įstaigose ir su įvairaus amžiaus fizinės, psichinės sveikatos ar socialinių problemų turinčiais asmenimis. Šią programą taip pat gali rinktis asmenys, turintys bet kokį išsilavinimą, kurie siekia asmeninio tobulėjimo ir šokio-judesio terapijos  metodų pažinimo.

Programa „Šokis ir judesys sveikatai“ rekomenduojama kaip:

 1. Kvalifikacijos tobulinimas, įgyjant kompetenciją taikyti šokio-judesio terapijos metodus savo profesijos ribose (šokio, choreografijos specialistams; psichologijos, medicininių krypčių, slaugos specialistams, ergoterapeutams, kineziterapeutams, socialiniams pedagogams, spec. pedagogams dirbantiems arba ketinantiems dirbti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, specialiojo ugdymo ar kitose įstaigose);
 2. Parengiamieji kursai siekiant šokio-judesio terapeuto profesijos. Dalyviai (baigę šokio, choreografijos, menotyros studijas; psichologijos, visuomenės sveikatos, medicininių krypčių, slaugos specialistai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, socialiniai pedagogai, spec. pedagogai) baigę šią programą, toliau galės tęsti studijas šokio-judesio terapijos magistrantūros programoje (rengiama Jungtinė LMTA ir VU Medicinos fakulteto Menų terapijos magistrantūros programa);
 3. Asmenims (turintiems bet kokį išsilavinimą), siekiantiems asmeninio tobulėjimo ir šokio-judesio terapijos metodų pažinimo.

 

Siekiant stiprinti kiekvieno asmens sveikatą, užkirsti kelią negaliai ir atskirčiai, aktualu plėtoti ir tobulinti sveikatos priežiūros bei ugdymo programas. Demokratiškėjant ir humaniškėjant visuomenei, mūsų šalyje įstatymiškai įtvirtintos asmenų, turinčių negalias ir sutrikimus bei visų atskirties grupių socialinės integracijos teisės, dėl to potencialių šokio-judesio terapijos vartotojų skaičius ženkliai padidėjo ir paslaugų poreikis išaugo. Vykstant socialinių ir / ar sveikatinimo paslaugų decentralizavimui, naujų paslaugų inicijavimui, vis labiau jaučiamas  šokio – judesio terapijos specialistų poreikis. Lietuvos  šokio-judesio terapijos asociacijos duomenimis pastaraisiais metais šokio – judesio terapijos metodai / technikos taikomi sveikatos priežiūros (psichinės sveikatos, reabilitacijos programose), ugdymo (specialiojo bei įtraukiojo ugdymo programose), socialinio darbo (prevencinėse, socialinės integracijos programose). Didėjant šokio-judesio terapijos paslaugų paklausai, visose minėtose srityse ryškėja problemos, susijusios su specialistų trūkumu ir / ar paslaugas teikiančiųjų profesionalumo stoka. Programa „Šokis ir judesys sveikatai“ sudarytų sąlygas besimokantiesiems įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių kurti sveikatai palankią aplinką ir taikyti šokio-judesio terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimui, ugdymui(si), socializacijai.

Programos dalykų mokymosi rezultatai vertinami 10 balų skalėje.

Baigusiems programą bus išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas ir akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti ir atsiskaityti dalykai bei pasiekti mokymosi rezultatai.

 

REGISTRACIJA

 

Programos tikslas
Parengti specialistus, turinčius kompetenciją kurti sveikatai palankią šokio ir judesio aplinką ir taikyti šokio-judesio terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimo, ugdymo(si), socializacijos programose / projektuose.

 

Programą „Šokis ir judesys sveikatai“  sudaro 3 moduliai: 

   1. Sveikatos priežiūros pagrindai.
   2. Šokio ir judesio istorinių, kultūrinių, kūrybinių aspektų pažinimas ir pagrindai.
   3. Šokio-judesio terapijos pagrindai.

 

Trumpos dalykų anotacijos – spausti čia.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PAGRINDAI Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
1. Žmogaus kūnas ir sveikata (lekt. Virginija Kirtiklienė) 80 24 56 80 €
2. Raidos psichologija (doc. dr. Regina Giedrienė) 80 12 68 40 €
3. Sveikatos sutrikimai (lekt. Virginija Kirtiklienė) 80 24 56 80 €
4. Raidos sutrikimai (doc. dr. Regina Giedrienė) 80 12 68 40 €

 

ŠOKIO IR JUDESIO ISTORINIŲ, KULTŪRINIŲ, KŪRYBINIŲ ASPEKTŲ PAŽINIMAS IR PAGRINDAI Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
1. Šokio istorija ir kultūrinio konteksto įtaka skirtingų šokio krypčių vystymuisi  (Dalia Šeniauskaitė) 80 16 64 53 €
2. Šokis ir judesys improvizacijoje (Dovilė Binkauskaitė) 80 16 64 53 €
3. Patyriminė anatomija (Agnietė Laurinaitytė) 80 16 64 53 €
4. Judesys kaip autentiška ir kūrybiška asmens išraiška (Auksė Luišaitė) 80 16 64 53 €

 

ŠOKIO-JUDESIO TERAPIJOS PAGRINDAI Visas darbo krūvis valandomis Kontaktinės darbo valandos Savarankiško darbo valandos Kaina
1. Integratyvios šokio-judesio terapijos teorija ir metodologijos apžvalga (Rasa Urbonavičienė) 80 16 64 53 €
2. Skirtingų psichoterapijos krypčių sąsajos su šokio-judesio terapija (Dorota Oleškevič) 80 16 64 53 €
3. Šokio-judesio terapijos taikymas darbe su skirtingomis klientų grupėmis (vaikais ir suaugusiais) (Natalija Serova) 80 16 64 53 €
4. Šokio-judesio terapijos įgūdžių lavinimas (Raimonda Duff) 80 16 64 53 €

 

Daugiau informacijos:

Programos vadovė:
dokt. Solveiga Zvicevičienė | solveigazvi@gmail.com

Programą koordinuojantys asmenys:
Natalija Serova |  se_nata@mail.ru
Raimonda Duff | info.lsjta@gmail.com

Registracija, tvarkaraštis, apmokėjimas:
Ilona Sakalauskienė
Karjeros ir kompetencijų centro vyresnioji specialistė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius
Tel. (8 5) 261 1142; +370 686 72012
El.p. ilona.sakalauskiene@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
www.lmta.lt
Facebook‘e: LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

Parašykite mums