Publikavimo data: 2017-10-16

Velicka pradinukai line

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras kviečia visus bendrojo lavinimo, muzikos mokyklų bei neformaliojo švietimo pedagogus į tęstinį 18 akad. val. seminarą „Pradinukų muzikinis ugdymas: nuo tradicijų link metodinių inovacijų“. Lektorius – dr. Eirimas Velička.

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro PAŽYMĖJIMAI (akreditavimo pažymėjimas Nr. KT3-2).

Pradinukų muzikinis ugdymas: nuo tradicijų link metodinių inovacijų
Data: 2018 m. sausio 10 d. ir sausio 17 d. Laikas: 10.00–14.30 val.
Vieta: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius), 303 auditorija. Kaina: Visas seminaras (18 akad. val.) 40 Eur;

I dalis seminaro (6 akad. val.) 20 Eur.

 

DĖMESIO! Informuojame apie naują išplėstinę kvalifikacijos tobulinimo kurso programos struktūrą:
I dalis – 2018 m.  sausio 10 d.  (6 akad. val.).
II dalis – namų užduotis (atliekama savarankiškai) (6 akad. val.).
III dalis – 2018 m. sausio 17 d. praktinis seminaras, namų užduoties analizė (6 akad. val.).

REGISTRACIJA

(iki sausio 8 d.)

Apie seminarą
Pradinukų muzikinis ugdymas – svarbi bendrojo ugdymo sritis. Vaikystėje pradėję formuotis dainavimo, muzikavimo, solfedžiavimo ir ritmavimo, kūrybos ir improvizavimo, muzikos klausymo ir kūrybiško jos interpretavimo įgūdžiai turi neprilygstamą vertę tolesnei asmens brandai ir jo gyvenimo kokybei.

Programa padės mokytojams susipažinti su esminiais muzikinio ugdymo pradinėse klasėse principais, muzikos priemonių komplekto „Mano muzika“ principais, sandara. Seminare bus demonstruojami ir praktiškai išbandomi inovatyvūs muzikinės veiklos metodai: karaokė, grafinė partitūra, pirštų penklinė, kūno perkusija ir kt. Aptariamos muzikos ir kitų dalykų (lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, šokio, dailės, matematikos) jungtys, sąveikos ir integracijos galimybės. Bus parodoma, kaip muzikinės kalbos elementų pagrindu skirtingos muzikinės veiksenos susiejamos į darnią visumą. Seminaro metu bus plėtojamos mokytojų muzikinės, pedagoginės ir bendrakultūrinės kompetencijos.

Teorinė dalis
♦ Muzikinio ugdymo pradinėje mokykloje metodikos principai.
♦ Komplekto „Mano muzika“ sudedamosios dalys (vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, CD-1 prie vadovėlio, CD-2 prie mokytojo knygos, ritmo kortelės), jų paskirtis ir funkcijos.
♦ Muzikinių veiksenų įvairovė ir jų tarpusavio sąsajos: dainavimas ir grojimas muzikos instrumentu, solfedžiavimas ir ritmavimas, natų skaitymas ir užrašymas, muzikos klausymas ir muzikinės kultūros pažinimas, improvizavimas ir kūrybiniai žaidimai.

Praktinė dalis
♦ Dainavimo mokymo metodika (vokalo pratimai; karaoke; dainavimo ir solfedžiavimo metodinės sąsajos)
♦ Mokymo groti metodikos principai (dūdelė, skudučiai, kanklės, klaviatūra)
♦ Ritmavimo ir solfedžiavimo metodika (garsas–ženklas–judesys; kalbos ir judesio ritmika; reliatyvusis solfedžiavimas ir „pirštų penklinė“);
♦ Aktyviosios muzikos klausymosi užduotys; grafinių partitūrų panaudojimas; muzikos stilių ir formų pažinimas.
♦ Pasirinktų pavyzdinių pamokų nagrinėjimas.

 

Dr. Eirimas Velička – Lietuvos etnomuzikologas, muzikos pedagogas, muzikas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, Vilniaus kolegijos lektorius, įvairių muzikos vadovėlių autorius. Dirbdamas Lietuvos pedagoginiame institute, aktyviai prisidėjo rengiant pradinių klasių moksleivių muzikos pedagogikos programą, daug dėmesio skyrė pradinių klasių moksleivių muzikalumo tyrimui ir naujų būdų jam lavinti sklaidai. Tarptautinių konferencijų dalyvis, daugelio muzikos vadovėlių autorius, yra paskelbęs mokslinių straipsnių muzikos pedagogikos tema.

 

Svarbi informacija apie apmokėjimą:

♦ Klausytojams, kuriems už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) apmokės įstaiga (darbovietė) pavedimu, į renginį būtina atsinešti garantinį raštą, su įstaigos vadovo parašu, kad mokestis bus sumokėtas iki tam tikros datos. Rašte nurodyti, ar dalyvausite visą seminarą (sausio 10 d. ir sausio 17 d.), ar tik I-oje dalyje (sausio 10 d.).
♦ Klausytojų, kurie už mokymus (seminarus, kursus ir kt. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius) moka savo lėšomis, kvitą už atliktą apmokėjimą prašome pristatyti atvykus į mokymus.
♦ Jei nedalyvaujate renginiuose dėl asmeninių priežasčių – pinigai nebus grąžinami.
♦ Sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus seminarui ir išsiunčiamos el. paštu.
♦ Išankstinį apmokėjimą galima daryti tik po to, kai el. paštu gausite informaciją apie apmokėjimą. Informacija apie apmokėjimą nuo sausio 8 dienos bus išsiųsta kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui registracijos metu nurodytu el. paštu.

 

BENDRAUKIME:
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
Vyresnioji specialistė Ilona Sakalauskienė
Mob. +370 686 72012
Tel. (8 5) 26 111 42
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt

 

 

Parašykite mums