Publikavimo data: 2020-01-02

Bendradarbiaujame su Lietuvos muzikos ir kitomis meno mokyklomis. Ši partnerystė padeda sužinoti mokyklų ir kitų organizacijų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, skatinti ir diegti naujoves, į kvalifikacijos tobulinimo(si) procesą plačiau įtraukti ir regioninių mokyklų mokytojus. Muzikos mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos bei kitos organizacijos (asociacijos), organizuodamos savo kvalifikacijos renginius, kasmet kreipiasi pagalbos į Centrą.

Bendradarbiavimo tikslas – sukurti nuolatinį socialinių partnerių efektyvaus įtraukimo į Centro veiklų įgyvendinimą planą modelį.

Bendradarbiavimo uždaviniai:

• susipažinti su socialinių partnerių darbo veiklos ypatumais, bendravimo kultūra;

• plečiant Centro veiklos sritis, užtikrinti teikiamų paslaugų aukštą kokybę;

• kurti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus bei kitas socialines iniciatyvas.

Ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys pasirašomos su užsienio, šalies, regionų ir rajonų ugdymo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, aukštosiomis mokyklomis ir kitomis institucijomis.

Trumpalaikės bendradarbiavimo sutartys yra sudaromos, įgyvendinant įvairias programas, projektus.

Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais išreiškiame savo atvirumą visuomenei, semiamės naujos patirties gerinant teikiamų paslaugų kokybę.

 

Mūsų ilgamečiai partneriai:

Lietuvos akordeonistų asociacija

Lietuvos liaudies kultūros centras

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla

Naujosios Vilnios muzikos mokykla

Vilniaus Ąžuoliuko muzikos mokykla

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

Vilniaus muzikos mokykla Lyra

Juodšilių Šilo gimnazija

Kiti partneriai ir remėjai:
Sauliaus KAROSO labdaros ir paramos fondas
Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas
VšĮ Music mills
VšĮ YAMAHA muzikos mokykla

Parašykite mums